Crew Poland Szkolenia

Crew Poland – Polski Portal Pracy Na Morzu w porozumieniu z wiodącą na rynku firmą szkoleniową Jerzego Guta, Akademia Współpracy przygotował wyjątkową ofertę z zakresu szkoleń dla Pływającej Zarządzającej Kadry Morskiej, oraz personelu zarządzającego firm działających w tym sektorze.

 

Szkolimy kadry morskie, aby pomagać w problemach, które dotykają wszystkich szefów. Przekazujemy wiedzę i umiejętności, dzięki którym każdy rejs jest dużo lepszy, spokojniejszy i przynosi wszystkim same korzyści. Dlatego też:

Zapraszamy na kolejne szkolenie otwarte PSYCHOLOGIA SZEFA. SZEF TO ZAWÓD,

Terminy szkoleń otwartych zostaną opublikowane na naszej stronie już wkrótce.

 

Szkolenie skierowane jest do kapitanów i oficerów żeglugi morskiej oraz kadry zarządzającej w sektorze morskim: agencje crewingowe, biura armatorskie, przemysł stoczniowy.

Szczegóły szkolenia dostępne są w formacie pdf tutaj.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w formacie docx tutaj. Prosimy o przesłanie formularza na adres: contact@crewpoland.pl

 

Dostrzegamy problemy i stawiamy na praktykę. Szkolimy w zakresie rozwoju cech i umiejętności niezbędnych do zarządzania licznym zespołem zróżnicowanym wiekowo, narodowościowo, kulturowo, rasowo i religijnie.
APPROPRIATE MEN MANNING SKILLS - to cecha, którą szczególnie doceniają Armatorzy. Dlatego pragniemy ją kształcić i rozwijać.

PSYCHOLOGIA SZEFA – SZEF TO ZAWÓD

Główne nasze szkolenie dedykowane jest dla Kapitanów, Starszych Oficerów, Starszych Mechaników oraz wszystkich stanowisk z poziomu zarządzania.

Każdy szef w kontakcie z podwładnym, kiedy załatwia ważne dla siebie i trudne sprawy, narażony jest na stresowe i powtarzające się sytuacje. Aby mógł sobie z nimi bardziej skutecznie i profesjonalnie poradzić, powinien mieć gotowe standardy działania, które ochronią go przed lękiem lub agresją i konfrontacją, kiedy przeżywa nadmierne emocje. Jesteśmy przekonani, że większa świadomość istniejących mechanizmów psychologicznych i dysponowanie adekwatnymi algorytmami działania pozwoli szefowi zmniejszyć stres, oszczędzać swój czas i budować postawę odpowiedzialności u podwładnych.

Czego nauczysz się podczas szkolenia:

 • Jakie są zadania i obowiązki szefa
 • Jak motywować podwładnych
 • Jak uczyć podwładnych odpowiedzialności
 • Jak pomagać nie wyręczając
 • Jak zachować się w trudnej sytuacji
 • Jak komunikować trudne decyzje
 • Jak zwalniać pracowników, żeby odchodzili z godnością
 • Jak nagradzać, żeby motywować
 • Jak chronić interesy szefa
 • Co to jest zdarta płyta i jak jej używać
 • Jak unikać „kamieni w plecaku”

Forma szkolenia:

 • w zależności od potrzeb grupy, szkolenia mają formę jedno lub dwu dniowych warsztatów
 • zajęcia prowadzone są przez 2 trenerów lub jednego w zależności od wielkości grupy
 • warsztaty łączą części wykładowe z treningiem umiejętności

Podstawa dydaktyczna:

Szef to zawód – pierwszy w Polsce autorski program treningowy dla szefów, przygotowany przez Wojciecha Hamana i Jerzego Guta, psychologów, szefów i autorów książki „Psychologia Szefa. Szef to zawód”

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, lub chcą otrzymać pełny folder szkolenia zapraszamy do kontaktu:
e:mail contact@crewpoland.pl Telefon:  (+48) 668 626 206

 

SZEF W ROLI COACHA

Program ten skierowany jest do szefów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności prowadzenia rozwoju podwładnych poprzez coaching. Celem warsztatu jest trening coacha w umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej oraz procesu coachingu, tak aby zwiększyć samodzielność i odpowiedzialność pracowników w jego zespole.

Czego nauczysz się podczas szkolenia:

 • Jak odróżnić rozmowę coachingową od rozmowy oceniającej
 • Jak wspólnie z pracownikiem planować jego rozwój, wyznaczać cele rozwojowe
 • Jak przeprowadzić rozmowę coachingową oraz zaplanować proces coachingowy (etapy, zasady prowadzenia treningu)
 • Jak zakreślać swoją odpowiedzialność, rolę w pracy coachingowej z pracownikiem
 • Jak przekazywać pozytywną i negatywną informację zwrotną, tak aby nie urazić pracownika

Forma szkolenia:

 • w zależności od potrzeb grupy, szkolenia mają formę jedno lub dwu dniowych warsztatów
 • zajęcia prowadzone są przez 2 trenerów lub jednego w zależności od wielkości grupy
 • warsztaty łączą części wykładowe z treningiem umiejętności

Program bazowy/Podstawa dydaktyczna:

Szef w roli coacha – to wyjątkowy autorski program treningowy dla szefów, przygotowany przez Jerzego Guta i Wojciecha Hamana autorów książki: Coaching Narzędziowy.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, lub chcą otrzymać pełny folder szkolenia zapraszamy do kontaktu:
e:mail contact@crewpoland.pl Telefon:  (+48) 668 626 206

 

SZEF WOBEC ZESPOŁU - PROCES GRUPOWY

Program ten skierowany jest do:

 • Szefów, którzy zarządzają grupą podwładnych
 • Szefów, którzy prowadzą zebrania dla zespołu

Program Szkolenia:

 1. Fazy rozwoju małej grupy i psychologiczne mechanizmy w zespole, które szef- superwizor może wykorzystywać podczas grupowego szkolenia i zebrań dla zespołu (wykład i modele działania).
 1. Faza zależności:
 • Jak radzić sobie z biernością i brakiem aktywności grupy
 • Jak dyrektywnie konstruować doświadczenia aktywizujące zespół
 • Jak budować bezpieczeństwo w zespole i otwierać trudne tematy
 • Jak „wymuszać” przepływ ważnych informacji w grupie
 1. Faza różnicowania:
 • Jak radzić sobie z nadaktywnością grupy
 • Jak rozpoznawać i wykorzystywać nieformalne role grupowe
 • Jak uczyć pracowników, aby zamiast bolesnych ocen używali informacji zwrotnych
 • Jak wyznaczać nowe odpowiedzialne zadania
 1. Faza kryzysu odpowiedzialności:
 • Jak radzić sobie z marudzeniem i narzekaniem „zatrutych” podwładnych
 • Jak formułować problemy do wspólnego rozwiązania
 • Jak zmuszać podwładnych do wysiłku i współodpowiedzialności za podjęte działania
 • Jak wymierzać sankcje za brak gotowości do współpracy i osłabianie kolegów
 1. Atak na lidera:
 • Jak obronić autorytet szefa w obliczu ataku grupy na lidera i nadmiarowych, osobistych pretensji szefa
 • Jak wykorzystać atak na lidera na rzecz wzmocnienia grupy
 • Jak przygotować się do nowej roli szefa po ataku na lidera
 1. Faza nadzwyczajnej mocy grupy:
 • Jak wykorzystać tę fazę na rzecz firmy i przygotować się do ostatniego etapu rozwoju grupy
 1. Faza realnych możliwości.
 2. Prowadzenie zebrań i szkoleń z wykorzystaniem potencjału grupy z użyciem aktywnych metod.
 3. Planowanie realnych zmian w roli szefa.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, lub chcą otrzymać pełny folder szkolenia zapraszamy do kontaktu:
e:mail contact@crewpoland.pl Telefon:  (+48) 668 626 206